Belangrijke mededeling aan werving/selectie/detacheringsbureaus

Advipro maakt een bewuste keuze om niet met werving-, selectie- of detacheringskantoren samen te werken. Om deze reden accepteren we geen ongevraagde benaderingen (zoals het verzenden van cv’s) vanuit deze kanalen op onze vacatures. Ook spontane voorstellingen van kandidaten worden niet geaccepteerd.

Alle acties die worden ondernomen door een werving-, selectie- of detacheringskantoor worden geacht te zijn uitgevoerd zonder de toestemming van Advipro. Met acties bedoelen we (niet limitatief): het verzenden van (ongevraagde) cv’s, anonieme profielen, kandidaatgegevens via onze website of naar persoonlijke e-mailaccounts van werknemers of consultants van Advipro BV en aan Advipro gelieerde ondernemingen.

Vervolgens is Advipro niet aansprakelijk voor enige introductie, verwijzing, plaatsing of enige andere vergoedingen die voortvloeien uit een dergelijke verwijzing door het werving-, selectie- of detacheringskantoor, zelfs in het geval dat een kandidaat wordt aangenomen voor een functie als gevolg van een ongevraagde verwijzing van een kantoor of zoekbureau.